Työtapaturman ilmoitusaika lyhenee 10 arkipäivään 2016

Työtapaturmasta ilmoittaminen 1.1.2016 alkaen   

Uuden lain määräajat edellyttävät  nopeampaa reagointia työntekijältä, työnantajalta ja vakuutusyhtiöltä.

1.      Työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa vahinkotapahtumasta työnantajalleen heti olosuhteiden salliessa.

2.      Työnantajan on toimitettava tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön viipymättä ja viimeistään 10 arkipäivän kuluessa saatuaan tiedon vahinkotapahtumasta. Ilmoitus on edellytys korvausten maksamiselle.

3.      Vakuutusyhtiön pitää aloittaa korvausasian selvittäminen viimeistään 7 arkipäivän kuluessa tapaturmailmoituksen saapumisesta.

4.      Vakuutusyhtiön on annettava päätös viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun asian ratkaisemiseksi tarvittavat selvitykset on saatu.

5.      Työnantaja saa päätöksen, josta käy ilmi vahinkotapahtumasta maksetut korvaukset. Työntekijä saa päätöksen, jossa on lisäksi tietoja terveydentilasta.