Palkkojen sivukulut 2019

TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÄN MAKSUT 2019

Palkanmaksajan sairausvakuutusmaksu (ent. sotu-maksu)  Sava-maksu 16-67 vuotiaalta 0,77 %

Työ- ja ansiotulojen rajat
TyEL-ansion alaraja, euroa/kk 59,36 €
YEL-työtulon alaraja, euroa/vuosi 7.779,37 €
YEL-työtulon yläraja, euroa/vuosi 177.125€
Yrittäjällä voi liittyä työttömyyskassaan ja on
oikeutettu Kelan päivärahaan, jos työtulo on vähintään 12 816 €

TYEL
TyEL, keskimäärin 24,80 %
TyEL, tilapäinen työnantaja 25,20 %
Työntekijän TYEL 17-53v 6,75 %
Työntekijän TYEL 53-62v 8,25 %
Työntekijän TYEL 63-67v 6,75 %

YEL
YEL, 18-52-vuotiaat 24,10 %
YEL, 53-62-vuotiaat 26,60 %
YEL, 63-67-vuotiaat 24,10 %
YEL aloittava yrittäjä, 18-52-vuotiaat 18,80 %
YEL aloittava yrittäjä, 53-62-vuotiaat  19,97 %
YEL aloittava yrittäjä, 53-67-vuotiaat 18,80 %

Työttömyysvakuutusmaksu
Työntekijä 17 – 64v. 1, 50 %
Osaomistaja 0,78 %
Työnantaja – palkat 2.086.500 € saakka 0,50 %
Työnantaja – palkat yli 2.086.500 € 2,05 %

Tapaturmavakuutusmaksu
keskimäärin 0,80 %

Ennakonpidätykseen sisältyvä sairausvak. päivärahamaksu
Palkansaajat 16-67v 1,54 %
Yrittäjä 1,77 %

Ryhmähenkivakuutusmaksu
keskimäärin 0,07 %