Palkkojen sivukulut 2017

TYEL

2017 perittävät eläkemaksut:

Työntekijän osuus

 • alle 53-vuotias 6,15 %
 • yli 53-vuotias 7,65 %
 • yli 63-vuotias 6,15 %

Työnantajan osuus

 • 17,95 %

YEL

 • alle 53-vuotias 24,1 %
 • yli 53-vuotias 25,6 %
 • yli 63-vuotias 24,1 %

Ensimmäistä kertaa yrittäjänä toimiva saa alennusta 48 kuukauden ajan 22%

Uuden yrittäjän YEL-maksu

 • alle 53-vuotias 18,798 %
 • yli 53-vuotias 19,968 %
 • yli 63-vuotias 18,798 %

MYEL

 • alle 53-vuotias 23,60 %
 • yli 53-vuotias 25,10 %

Työttömyysvakuutusmaksut

 • Työntekijän osuus 1,60 %
 • Osaomistajan osuus 0,70 %
 • Työnantajan osuus 0,80 %

Ryhmähenkivakuutus

Maksut vaihtelevat yhtiöittäin, keskimäärin se on 0,07 %

Tapaturmavakuutus

Vakuutusmaksu vaihtelee tapaturmien määrän ja työn vaarallisuuden mukaan (maksuprosentti 0,3 – 8%)

 • Keskimääräinen maksu 0,8 %

Yrittäjä, vuoden 2016 alusta tapaturmavakuuttaminen on ollut YEL-vakuutetuille vapaaehtoinen,
vuonna 2015 osa YEL-vakuutetuista on kuulunut vielä lakisääteiseen tapaturmavakuutuksen piiriin.

 

Sosiaaliturvamaksu

 • Sairausvakuutusmaksu 1,08 %

 

 

Kilometrikorvaukset ja päivärahat 2017

 • Kilometrikorvaus 0,41 €
 • Päiväraha 41 €
 • Osapäiväraha 19 €
 • Ateriakorvaus 10,25 €
 • Yömatkaraha 12 €

Työtapaturman ilmoitusaika lyhenee 10 arkipäivään 2016

Työtapaturmasta ilmoittaminen 1.1.2016 alkaen   

Uuden lain määräajat edellyttävät  nopeampaa reagointia työntekijältä, työnantajalta ja vakuutusyhtiöltä.

1.      Työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa vahinkotapahtumasta työnantajalleen heti olosuhteiden salliessa.

2.      Työnantajan on toimitettava tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön viipymättä ja viimeistään 10 arkipäivän kuluessa saatuaan tiedon vahinkotapahtumasta. Ilmoitus on edellytys korvausten maksamiselle.

3.      Vakuutusyhtiön pitää aloittaa korvausasian selvittäminen viimeistään 7 arkipäivän kuluessa tapaturmailmoituksen saapumisesta.

4.      Vakuutusyhtiön on annettava päätös viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun asian ratkaisemiseksi tarvittavat selvitykset on saatu.

5.      Työnantaja saa päätöksen, josta käy ilmi vahinkotapahtumasta maksetut korvaukset. Työntekijä saa päätöksen, jossa on lisäksi tietoja terveydentilasta.

Kilometrikorvaukset ja päivärahat 2016

 • Kilometrikorvaus 0,43 €
 • Päiväraha 40 €
 • Osapäiväraha 19 €
 • Ateriakorvaus 10 €
 • Yömatkaraha 12 €

Palkkojen sivukulut 2016

 

Osa alla olevista luvuista vielä on vahvistamatta, joten muutoksia saattaa tulla.

TYEL

2016 perittävät eläkemaksut:

Työntekijän osuus

 • alle 53 vuotias 5,7%
 • yli 53 vuotias 7,2%

Työnantajan osuus

 • 18%

YEL

 • alle 53 vuotias 23,60%
 • yli 53 vuotias 25,10%

Ensimmäistä kertaa yrittäjänä toimiva saa alennusta 48 kuukauden ajan 22%

Uuden yrittäjän YEL-maksu

 •  alle 53 vuotias 18,408%
 • yli 53 vuotias 19,578%

MYEL

 • alle 53 vuotias 23,60%
 • yli 53 vuotias 25,10%

Työttömyysvakuutusmaksu (vielä vahvistamatta)

 • Työntekijän osuus 1,15%
 • Osaomistajan osuus 0,46%
 • Työnantajan osuus 1,00%

Ryhmähenkivakuutus 0,067%

Tapaturmavakuutus

Vakuutusmaksu vaihtelee tapaturmien määrän ja työn vaarallisuuden mukaan (maksuprosentti 0,3 – 8%)

 • Keskimääräinen maksu 0,9%

Yrittäjä, 2016 alusta tapaturmavakuutus on YEL-vakuutetuille vapaaehtoinen, kun vielä 2015 osa YEL-vakuutetuista kuului lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin.

 

Sosiaaliturvamaksu

 • Sairausvakuutusmaksu 2,12%

 

 

Toimiston nimi on muuttunut

Kyrön Tili ja Kiinteistö Oy on nyt Kyröntili Oy

Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014

Lue tarkemmin aiheesta vero.fi

Muutoksia osinkojen verotukseen

Lue tarkemmin aiheesta vero.fi

Kilometrikorvaus ja päiväraha 2015

Lue tarkemmin aiheesta vero.fi