Kategoria: Yleinen

Palkkojen sivukulut 2017

TYEL 2017 perittävät eläkemaksut: Työntekijän osuus alle 53-vuotias 6,15 % yli 53-vuotias 7,65 % yli 63-vuotias 6,15 % Työnantajan osuus 17,95 % YEL alle 53-vuotias 24,1 % yli 53-vuotias 25,6 % yli 63-vuotias 24,1 % Ensimmäistä kertaa yrittäjänä toimiva saa

Kilometrikorvaukset ja päivärahat 2017

Kilometrikorvaus 0,41 € Päiväraha 41 € Osapäiväraha 19 € Ateriakorvaus 10,25 € Yömatkaraha 12 €

Työtapaturman ilmoitusaika lyhenee 10 arkipäivään 2016

Työtapaturmasta ilmoittaminen 1.1.2016 alkaen    Uuden lain määräajat edellyttävät  nopeampaa reagointia työntekijältä, työnantajalta ja vakuutusyhtiöltä. 1.      Työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa vahinkotapahtumasta työnantajalleen heti olosuhteiden salliessa. 2.      Työnantajan on toimitettava tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön viipymättä ja viimeistään 10 arkipäivän kuluessa saatuaan tiedon vahinkotapahtumasta. Ilmoitus

Kilometrikorvaukset ja päivärahat 2016

Kilometrikorvaus 0,43 € Päiväraha 40 € Osapäiväraha 19 € Ateriakorvaus 10 € Yömatkaraha 12 €

Palkkojen sivukulut 2016

  Osa alla olevista luvuista vielä on vahvistamatta, joten muutoksia saattaa tulla. TYEL 2016 perittävät eläkemaksut: Työntekijän osuus alle 53 vuotias 5,7% yli 53 vuotias 7,2% Työnantajan osuus 18% YEL alle 53 vuotias 23,60% yli 53 vuotias 25,10% Ensimmäistä kertaa yrittäjänä

Toimiston nimi on muuttunut

Kyrön Tili ja Kiinteistö Oy on nyt Kyröntili Oy

Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014

Lue tarkemmin aiheesta vero.fi

Muutoksia osinkojen verotukseen

Lue tarkemmin aiheesta vero.fi

Kilometrikorvaus ja päiväraha 2015

Lue tarkemmin aiheesta vero.fi