Kategoria: Yleinen

Kilometrikorvaukset ja päivärahat 2019

Kilometrikorvaus 0,43 € Päiväraha 41 € Osapäiväraha 19 € Ateriakorvaus 10,50 €

Palkkojen sivukulut 2019

TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÄN MAKSUT 2019 Palkanmaksajan sairausvakuutusmaksu (ent. sotu-maksu)  Sava-maksu 16-67 vuotiaalta 0,77 % Työ- ja ansiotulojen rajat TyEL-ansion alaraja, euroa/kk 59,36 € YEL-työtulon alaraja, euroa/vuosi 7.779,37 € YEL-työtulon yläraja, euroa/vuosi 177.125€ Yrittäjällä voi liittyä työttömyyskassaan ja on oikeutettu Kelan

Työtapaturman ilmoitusaika lyhenee 10 arkipäivään 2016

Työtapaturmasta ilmoittaminen 1.1.2016 alkaen    Uuden lain määräajat edellyttävät  nopeampaa reagointia työntekijältä, työnantajalta ja vakuutusyhtiöltä. 1.      Työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa vahinkotapahtumasta työnantajalleen heti olosuhteiden salliessa. 2.      Työnantajan on toimitettava tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön viipymättä ja viimeistään 10 arkipäivän kuluessa saatuaan tiedon vahinkotapahtumasta. Ilmoitus

Toimiston nimi on muuttunut

Kyrön Tili ja Kiinteistö Oy on nyt Kyröntili Oy

Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014

Lue tarkemmin aiheesta vero.fi

Muutoksia osinkojen verotukseen

Lue tarkemmin aiheesta vero.fi

Kilometrikorvaus ja päiväraha 2015

Lue tarkemmin aiheesta vero.fi