Kategoria: Yleinen

Kilometrikorvaus 0,43 € Päiväraha 41 € Osapäiväraha 19 € Ateriakorvaus 10,50 €

TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÄN MAKSUT 2019 Palkanmaksajan sairausvakuutusmaksu (ent. sotu-maksu)  Sava-maksu 16-67 vuotiaalta 0,77 % Työ- ja ansiotulojen rajat TyEL-ansion alaraja, euroa/kk 59,36 € YEL-työtulon alaraja, euroa/vuosi 7.779,37 € YEL-työtulon yläraja, euroa/vuosi 177.125€ Yrittäjällä voi liittyä työttömyyskassaan ja on oikeutettu Kelan …

Palkkojen sivukulut 2019 Read More »

Työtapaturmasta ilmoittaminen 1.1.2016 alkaen    Uuden lain määräajat edellyttävät  nopeampaa reagointia työntekijältä, työnantajalta ja vakuutusyhtiöltä. 1.      Työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa vahinkotapahtumasta työnantajalleen heti olosuhteiden salliessa. 2.      Työnantajan on toimitettava tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön viipymättä ja viimeistään 10 arkipäivän kuluessa saatuaan tiedon vahinkotapahtumasta. Ilmoitus …

Työtapaturman ilmoitusaika lyhenee 10 arkipäivään 2016 Read More »

Kyrön Tili ja Kiinteistö Oy on nyt Kyröntili Oy

Lue tarkemmin aiheesta vero.fi

Lue tarkemmin aiheesta vero.fi

Lue tarkemmin aiheesta vero.fi