Kirjoittajalta Kyröntili Oy Kyröntili Oy

Palkkojen sivukulut 2017

TYEL 2017 perittävät eläkemaksut: Työntekijän osuus alle 53-vuotias 6,15 % yli 53-vuotias 7,65 % yli 63-vuotias 6,15 % Työnantajan osuus 17,95 % YEL alle 53-vuotias 24,1 % yli 53-vuotias 25,6 % yli 63-vuotias 24,1 % Ensimmäistä kertaa yrittäjänä toimiva saa

Kilometrikorvaukset ja päivärahat 2017

Kilometrikorvaus 0,41 € Päiväraha 41 € Osapäiväraha 19 € Ateriakorvaus 10,25 € Yömatkaraha 12 €